Bilgi Sistemleri

Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemi (IS), verileri düzenlemeye, analiz etmeye ve dağıtmaya yardımcı olan yazılım olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, bir IS, bir işletmenin tamamı veya bir kısmı tarafından ihtiyaç duyulan bilgiler için depolama, hesaplama, dağıtım ve iletişimi sağlayan teknik ve insan kaynakları koleksiyonudur. IS bileşenleri donanım, yazılım, veritabanları ve prosedürlerdir.