Bilgisayarlı Görü

Bilgisayarlı Görü

Görüntü verilerini (resimler ve videoları) anlamlandırmayı amaçlayan disiplinler arası bir bilimsel alan olan bilgisayarlı görü, insan görüsünün yapabileceği işi anlamaya ve otomatikleştirmeye çalışır. Bilgisayarlı görü çalışma alanları arasında görüntü işleme, görüntü analizi, AI, ML ve DL bulunur. Büyük verinin artan eğilimlerine paralel olarak, bilgisayarlı görü teknolojisinin gelişme hızı da artmıştır. Son yıllarda yapay zekanın yükselişiyle birlikte, problemleri çözmede bilgisayarlı görü insanlardan daha etkili olmuştur.
 
Bilgisayarlı görü aşağıdakileri hedefler:
Resimlerdeki nesnelerin algılanması, segmentlere ayırılması, konumlandırılması ve tanımlanması,
Sonuçları değerlendirilmesi,
Nesnelerin görüntüsünü farklı açılardan oluşturulması,
Nesnelerin takip edilmesi,
Sahnelerin fotoğrafından 3 boyutlu model çıkarılması,
İnsan hareketlerini tespit edilmesi ve
İçeriklerine göre görüntülerin aranması.