Robotik

Robotik

Robot, diğer nesnelerle etkileşime girecek şekilde programlanabilen bir makinedir. Bir araştırma alanı olarak robotik, bilgisayar bilimi ve mühendisliğin kesişme noktasındadır. Robotik robotların tasarımını, yapımını, işletim ve kullanımını içerir. Robotik teknolojinin amacı, insanlara günlük yaşamlarında yardım edebilecek ve aynı zamanda güvenlik gereksinimlerine uyan akıllı makineler tasarlamaktır. Robotik alanı genellikle herhangi bir fiziksel olarak inşa edilmiş teknoloji sisteminin herhangi bir arayüzde veya yeni teknolojide bir görevi nasıl yerine getirebileceğine veya rol oynayabileceğine bakmayı içerir. Disiplinler arası bir mühendislik alanı olarak robotik, bilgi mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği ve diğer ilgili mühendislik disiplinleri üzerine inşa edilmiştir.