Yapay Zeka

Yapay Zeka

Yapay zekâ (AI), insanlar gibi düşünen ve insan eylemlerini taklit eden makinelerde insan zekâsının simülasyonu anlamına gelir. Dolayısıyla, (AI) bir bilgisayar, robot veya başka makineler tarafından sergilenen herhangi bir insan benzeri zekâyı ifade eder. AI, bir insan zihniyle ilgili özellikler sergileyen herhangi bir makineye uygulanabilir. AI, öğrenmeyi, akıl yürütmeyi ve algılamayı amaçlamaktadır. Makineler, bilgisayar bilimi, matematik, psikoloji, dilbilim ve diğer disiplinler arasında disiplinler arası dayanışmayı gerektiren yapay zekâ teknolojileri problemleri çözerken insan müdahalesi ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde programlanır. Pek çok farklı uygulama alanına sahip olan AI, temel olarak bilgisayarlarla insanlara ait modelleme niteliklerini hedefler ve makinelerin insan müdahalesi olmadan deneyimle öğrenebileceği makine öğrenimini kapsar.
 
Derin öğrenme (DL) makine öğreniminin farklı sayıda katmanı ham veriden daha üst düzeyde özellik çıkarımında kullanan algoritmalar sınıfıdır. Derin kelimesi verinin dönüştürüldüğü katman sayısını açıklamaya yöneliktir. Derin öğrenmede katmanlar verinin daha soyut ve bileşik anlatımlara dönüşmelerini öğrenirler. Örneğin görüntü işlemede, alt seviyedeki katmanlar kenarları belirlerken, üst seviyedeki katmanlar insanlara daha anlamlı gelen kavramları, rakam, harf, yüz gibi belirlerler.